Produkter

Innlandstransport

Utenlandstransport

Spedisjon

3. parts logistikk

EDI

Spesialtransporter

Shipping

Spesialtransporter:

Toten Transport sitter i dag på en unik kunnskap om spesialtransporter. Vi har egne biler for ekstra lange lengder, høyder og bredder. I tillegg så disponerer vi to spesialskip med langdistansekapasiteter som gjør det mulig å frakte selv de tyngste og bredeste laster rundt hele vår langstrakte kyst. 
 

Farlig gods mottas til transport på spesielle vilkår angitt i Befordringsvedtektene ( § 8 ), og etter de lover/forskrifter som gjelder for varetype/ transportmiddel i det enkelte ­tilfelle. Avdelingene gir opplysninger om normal fremfør­ingsmåte, spesialtransport, og om når/hvor sendinger kan mottas.

 

Frakter farlig gods (innenlands):

Stykkgods i ordinært driftsopplegg:

Fareklasse 1.1: Regulativfrakt + 100%

Øvrige fareklasser: Regulativfrakt + 25%, min. NOK 520,-

Transport av farlig gods til og fra utlandet etter ­avtale!

 

Uanmeldt innlevering:

Fraktbetaler belastes de tilleggskostnader selskapet påføres ved fremføring, evt. lagring og særlige forholdsregler i tillegg til frakt etter fareklasse.

 

Spesialtransporter:

All transport utover standard meter 2,45, 2,70, 13,6, b/h/l:

Frakten avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

Temperaturregulert transport:

Frakten avtales i hvert enkelt tilfelle.