Produkter

Innlandstransport

Utenlandstransport

Spedisjon

3. parts logistikk

EDI

Spesialtransporter

Shipping

3. parts logistikk:

Hovedkontoret på Raufoss samt avdelingene i Oslo, Bergen, Stokke og Brumunddal har en rekke kunder som har valgt å legge deres lager i hendene på våre erfarne terminalarbeidere. Foruten korttids og langtidslagring tilbyr vi splitting av gods, plukking, pakking, merking, fraktbrevskrivning samt utsendelse til kundens kunde. Vi har fortsatt kapasitet til å ta imot flere lagrings kunder.