Produkter

Innlandstransport

Utenlandstransport

Spedisjon

3. parts logistikk

EDI

Spesialtransporter

Shipping

Innlandstransport

Per i dag har Toten Transport AS ca. 125 biler som går på kryss og tvers i hele Norge. Trafikken er så omfattende at vi tilbyr et transportopplegg hvor alle landets postnummer er dekket med eksakte priser og fremføringstider. På alle våre viktigste hoveddestinasjoner i Sør-Norge tilbyr vi levering over natten. Alle disse bilene er oppsatt med PDA som gir oss sporingsmuligheter. Toten Transport AS har lang erfaring med bl.a. å transportere store landbruksmaskiner, lange lengder og annet ukurant gods som ikke passer inn i automatiske sorteringsanlegg. Det meste av godset blir transportert dør/dør uten unødvendig opphold på terminaler. 

Vi tilbyr transport av:

  • ADR (farlig gods)
  • parti-/stykkgods
  • spesialutstyr og maskiner

 

 

  • verkstedmateriell
  • trelast og byggevarer
  • termogods

 

 

  • maskiner og andre innsatsvarer for industrien
  • spesielt lang og bred frakt m/følgebil