Produkter

Innlandstransport

Utenlandstransport

Spedisjon

3. parts logistikk

EDI

Spesialtransporter

Shipping

Utenlandstransport

Mer en 50 % av godset som blir fraktet med Toten Transport AS er i såkalt grenseoverskridende trafikker. Mengden eksportgods fra våre største kunder gjør at vi har mange hundre grenseoverganger hver eneste måned. Vi kan eksempelvis nevne at i en normal uke så sender vi ca. 30 komplette biler bare til Tyskland. Mange av disse levere på såkalte” timeslot” leveranser på bilfabrikkene. Dette innebærer at hvis ikke Toten Transport AS står på rampa til Mercedes fabrikken i Stuttgart til avtalt tid så får vi ikke levert, og produksjonslinjene står i fare for å gå tomme for bildeler fra Norge. Bare til Sverige sender vi mellom 8 og 10 biler hver eneste dag. Da har vi ikke nevnt alle bilene til Danmark, BeNeLux og Italia, for ikke å snakke om bilindustrien i Spania. I tillegg til å snu alle våre egne biler hjem til Norge fulle av importvarer har vi også et stort nettverk av agenter i de fleste europeiske land som sender egne stykkgodstraller og biler til våre terminaler i Oslo, Stokke og Raufoss. Vårt Oslokontor driver også aktivt innen skipsmegling og befraktning samt skipsekspedisjoner i Oslo samt andre havner i Oslofjorden. Vi besitter ekspertise innen transport av stort, tungt og uhåndterlig gods og disponerer transportmidler for både sjø -og landtransport med kapasitet opp til 350 tonn. For opplysning om priser og avganger, spør etter en av våre ansatte på salgsavdelingen. 

Vi tilbyr transport av:

  • ADR (farlig gods)
  • parti-/stykkgods
  • spesialutstyr og maskiner

 

 

  • verkstedmateriell
  • trelast og byggevarer
  • termogods

 

 

  • maskiner og andre innsatsvarer for industrien
  • spesielt lang og bred frakt m/følgebil