Nyheter:

07.12.2016 13:09
Såpeglatte veier på hele Østlandet og i Trøndelag

Det er dessverre såpeglatte veier på hele Østlandet og i Trøndelag, og dette vil natrurlig nok påvirke fremføringstiden på varer. I første omgang må vi dessverre innse at lokal distribusjon innstilles for resten av dagen, og dagens problemer kan også få ringvirkninger for de kommene dagers transport.  Vi håper imidlertid at forholdene raskt bedrer seg, og at vi er i rute igjen om kort tid.