Historikk:

     
 

Starten på Toten Transport AS eventyret, 16. mai 1975, var at flere av bileierne som den gang kjørte for Raufoss Ammunisjonsfabrikker kom sammen på Reinsvoll Gjestgiveri for å se på mulighetene for et samarbeid. Det hadde også kommet signaler fra ”fabrikken” om at det var tungvint å forholde seg til 20-30 ulike transportører. Det gikk overraskende raskt å komme frem til enighet og det første kontoret ble etablert i underetasjen på Folkets Hus på Raufoss. Selskapets første disponent var Stein Worren og omsetningen i første driftsår var beskjedne 2,8 millioner.. Etableringen av en større samlet enhet gjorde at man sto bedre rustet til å betjene daværende Raufoss Ammunisjonsfabrikker og andre storkunder i Mjøs-regionen.

Selskapet vokste raskt og allerede i 1978 besluttet man å flytte selskapet til Prøven Industrifelt. I dag består anlegget av et kontorareal på ca, 1200kvadratmeter, uisolert lager og terminalbygg på 8200 kvadratmeter, og et varmtlager på 1800 kvadratmeter samt et overbygget lasteområde på 3000 kvadratmeter.

Behovet for å være etablert på ”den andre sia ” førte til etableringen av avdeling Brumunddal i 1987.

I løpet av de årene som har gått siden etableringen i 1975 har stadig nye selskaper etablert seg på Raufoss. Området som i dag heter Raufoss Industripark viste seg godt egnet til blant annet bildeler og andre høyteknologiske produkter. I 2001 ble all transport innen industriparken lagt ut på anbud.

For å møte konkurransen gikk Toten Transport AS, LRN og Schenker i allianse.

Kontrakten ble sikret og resultatet ble etableringen av Multisped AS hvor Toten Transport AS er majoritetseier. Den gamle spedisjonsavdelingen i Raufoss-konsernet ble i sin helhet kjøpt opp av Multisped AS og viktige medarbeidere fulgte med over.  Benteler - konsernet fremstår i dag som den største bruker av selskapets tjenester, men flere andre selskaper har også hatt en stor vekst i de senere år.

Samme år som Multisped AS ble startet så etablerte selskapet seg med et datterselskap i Sverige. Toten Transport AB har Benteler i Skultuna som sin store kunde.

Transport og spedisjonsfirmaet Fridtjof Kristiansen AS så dagens lys allerede i 1918, den gangen slusene fortsatt preget Akerselven. Allerede 5 år senere flyttet man nærmere fjorden og etablerte seg på den tomten der Operaen ligger i dag. På 20 og 30 tallet etablerte selskapet seg innen linjetrafikk. Blant annet gikk man Oslo – London - Göteborg – Oslo. En linje som ble nedlagt i 1975. Den dag i dag har man fortsatt en egen avdeling som kun driver med skipsfart. Toten Transport AS har samarbeidet tett med Fridtjof Kristiansen AS i mange år og da Toten Transport AS flyttet ut av sine lokaler på Ulven i Oslo var det naturlig å flytte inn sammen i Fridtjof Kristiansen AS sine fasiliteter på brygga. I år 2000 kjøpte Toten Transport AS 44 % av aksjene i Fridtjof Kristiansen AS. Gjennom ytterligere oppkjøp og ervervelsen av de siste aksjene i 2005 var Fridtjof Kristiansen AS blitt et heleid datterselskap av Toten Transport AS. Fridtjof Kristiansen AS byttet navn til Toten Transport Oslo AS den 1. januar 2010.

Også andre transportselskap ble drevet godt og funnet interessante som oppkjøpskandidater av Toten Transport AS. Gods & Bil AS etablerte seg i Stokke, Vestfold i 1959. i 2003 kjøpte Toten Transport AS 2/3 av dette selskapet som hadde en veletablert kundebase i hele Sør-Norge samt gode trafikker i Norden og på kontinentet. 1. mars 2010 byttet Gods & Bil AS navn til Toten Transport AS avd. Stokke.

I 2008 startet Toten Transport AS Vest Logistikk AS i Bergen.  Dermed hadde Toten Transport AS fått et godt forfeste i våre største kunders nedslagsfelt. I 2011 besluttet imidlertid Toten Transport AS og Voss Transportservice AS å samle sin virksomhet i Bergen i et nytt selskap, TVT AS. For VTS AS sin del ble selskapets distribusjonsavdeling i Bergen lagt inn i det nye selskapet. Toten Transport AS avviklet for sin del virksomheten i datterselskapet Vest Logistikk AS og flyttet denne inn i TVT AS. Det nye selskapet var operativt fra 4. april.

Onsdag 2. mai 2012 åpnet vårt nye datterselskap i Finland, Toten Transport OY, opp sin virksomhet i Jakobstad (Pietarsaari). Avdelingen opererer fra en terminal på ca. 2000 m2 og med tilhørende tomt på 40 mål. Toten Transport AB er hovedaksjonær i selskapet med 51% eierandel. Øvrige aksjer er fordelt på Nordcarrier AS, Rauno Ranta, Mats Storbjörk og Sixten Widjeskog.

For å styrke våre transporter både i Norge og Skandinavia, samt å stå bedre rustet mot konkurransen fra øst Europa, kjøpte Toten Transport AS 90% av selskapet Nordcarrier AS 1. januar 2013. Nordcarrier AS er et datterselskap av Toten Transport Oslo AS og vil også på den måten styrke konsernets tilstedeværelse i Oslomarkedet betydelig. Nordcarrier er et godt drevet selskap som er spesielt gode på internasjonalt stykkgods. De har tre selvstendige datterselskaper i Litauen, Estland, Latvia. Hovedkontoret ligger på Sofiemyr, utenfor Oslo. Nordcarrier AS fortsetter som et selvstendig selskap under eget navn, med samme ledelse og personale som hittil.

Som en del av vår strategiske satsing om å bli landsdekkende og styrke vår posisjon i Norge har Toten Transport AS i samarbeid med flere store transportører fra Trøndelag og Møre etablert seg i Trondheim med ny godsterminal på Trondheim Havn med navn Trondheimsterminalen AS pr. 1. august 2013. Samarbeidspartnerne er Surnadal Transportpartner, Leiv Sand Transport, Dybvad Transport, Lomundal Transport og Teigaas Transport. Toten Transport er største aksjonær i selskapet med 34% av aksjene. Dette vil redusere bedriftens leveringstider, øke fleksibiliteten i Trøndelag og gi bedre service til våre kunder. I tillegg til et utvidet samarbeid på distribusjon i Trøndelag vil også bedriftene samarbeide for å finne optimale løsninger for nye langtransport prosjekter og gjennom dette øke kundeporteføljen.