Sporing av gods:
Her kan du spore godset. Krever EDI avtale med et selskap i gruppen.
Booking:
Her kan du booke transport. Esped avtale eller skjema.
Produkter:
Finn ut mer om produktene.
Kontakt oss:
Toten Transport AS | Norway
                    Tel: +47 61 15 10 00
                   Fax: +47 61 15 10 80
  E-Post: firmapost@toten-transport.no

 

Onsdag 7. desember 2016:

Det er dessverre såpeglatte veier på hele Østlandet og i Trøndelag, og dette vil natrurlig nok påvirke fremføringstiden på varer. I første omgang må vi dessverre innse at lokal distribusjon innstilles for resten av dagen, og dagens problemer kan også få ringvirkninger for de kommende dagers transport.  Vi håper imidlertid at forholdene raskt bedrer seg, og at vi er i rute igjen om kort tid.

 

Velkommen til Toten Transport AS. Vi er en av Norges største privateide transportører, og har som mål å ha kompetanse og materiell på et nivå som gjør det mulig å gi konkurransedyktige transporttilbud til alle viktige destinasjoner for næringslivet i inn- og utland. Gjennom 110 dyktige medarbeidere, over 200 egne biler med erfarne norske sjåfører, og godt plasserte terminaler kan vi tilby transport og logistikktjenester av høy kvalitet. Høy kapasitetsutnyttelse og effektiv drift gjør det lønnsomt å velge oss som logistikkpartner. Vi transporterer alle typer gods, og er spesielt gode på såkalt ukurant gods som lange lengder mv. Mer informasjon om våre produkter og om vårt selskap finner du på disse sidene. Har du spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med oss.Vårt løfte til markedet er å ta et ansvar ut over det forventede for å finne de beste løsningene for våre kunder. Test oss gjerne!